Старобългарски речник
болꙗрьскъ 
болꙗрьскъ -ꙑ прил Болярски, на болярин ꙁаповѣд к҄есаровѣ  бол҄ѣрьстѣ не повнѫ сꙙ С 104.17—18 мол҄ѫ тꙙ каꙁнь црьскѫ.  бол҄ѣрьскѫ въскорѣ съконьа о мьнѣ С 101.29 нарекошꙙ некꙿтарꙗ нѣкого. мѫжа мента  доброговѣна. кротъка обраꙁомъ отъ болѣръска рода сѫшта С 202.14 болꙗрьскъ съвѣтъ ἡ σύγκλητος βουλή Сенат ѳеодѡръ отъ вьсего нꙑнꙗ бол҄ѣрьска съвѣта.  къ доброьствѹѹмѹ нашемѹ цѣсарѹ ѹстнꙗнꙋ. о съмꙑслѣ  стотѣ жтꙗ.  правѣ вѣрѣ  млост ѹдмъ стъ С 281. 13 Изч С Гр συγκλητικός τῆς συγκλήτου болѣрьскъ болѣръскъ Нвб болярски ОА ВА НТ АК Бот МлБТР ЕтМл АР РБЕ ЕтБАН БТР болерски диал ВА Дюв РБЕ ДА болярский остар НГер Срв боярски, боярский остар ВА Болярска ливада МИ Болярски рът МИ ЙЗ,Зас Болярски извор МИ Болярско МИ СНМБ Болярски ФИ СтИл,РЛФИ