Старобългарски речник
бол҄ьм 
бол҄ьм нареч Повече, още повече самъ блаженꙑ патрк҄ еппъ ... молтъ раба бжьꙗ. тѫжааше же болм. ꙗкоже дноѭ отълѫвъ себе.  ꙁаклювъ въ пѹстꙑн҄ нкаможе нколже ꙁ н҄еѧ ꙁлаꙁвъ С 561.16 Изч С Нвб Срв боле диал ВА НТ РБЕ ДА