Старобългарски речник
божьство 
божьство ср 1. Божество, Бог ꙇ прѣдастъ емѹ слав(ѫ) едного бжства. вь тр лца СС Ib 17 славословмь ... еднъство бжства. вь трехъ сѫще ѹпостасехъ. несъмѣсъно прѣбѫдѫще СЕ 86а 18 2. Божественост, божествена същност бъ сꙑ отъ ба. нашего рад спенѣ. пльтѭ обложвъ свое бжство СЕ 67а 18  како понесетъ марꙗ огн҄ъ божьства твого С 250.17 како бо вѣдѣѣше къгда ѹмрѣ лаꙁаръ. по невдомь слѣ божьства С 315.13 СС СЕ С Гр τὸ ϑεῖον ϑεότης Нвб божество РБЕ ВА АК НГер МлБТР ЕтМл БТР АР ЕтБАН божьство остар НГер