Старобългарски речник
божьскъ 
божьскъ -ꙑ прил На боговете, божи, божествен отъ крона  ереѧ раждаѭтъ сꙙ матер божьскꙑѧ С 8.12 тꙑ кто с льстꙙ многꙑѧ.  отъвраштаѧ ѧ отъ жрътвъ божъскꙑхъ С 155.6 ѹсѹш ѭ словомь акꙑ богъ ... слово ловѣьско на дѣло божьско С 345.12 Изч С Гр ϑεϊκός τῶν ϑεῶν Нвб божески книж остар ВА МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ божеский НГер