Старобългарски речник
богоьстьно 
богоьстьно нареч Набожно, с почит към Бога лаꙁарь ... ѹсьпе нъ дѫ ѹбѹдтъ го.  ѹенц слꙑшавъше рѣшꙙ. т аште ѹсьнѫ цѣлѣтъ. не толꙿм богоьстьно отъвѣшташꙙ. лм враьбно С 314.12 Изч С Калка от гр ϑεοσεβῶς Нвб Срв богочестие ср книж остар ВА МлБТР ЕтМл БТР