Старобългарски речник
богоносьнъ 
богоносьнъ -ꙑ прил 1. Който носи в себе си Бога ѹн҄е бо стъ пае юнꙑмъ въ словесехъ богоносьнꙑхъ ѹтел҄ь. прсно поѭштемъ. стъ мѣт ѹмъ С 403.28—29 Образно. бꙑстъ намъ лоꙁа богоносьнаꙗ. ꙁно грѣховънꙑ нашъ. съпрꙙтаѭшт ꙗко сѣнь покоꙗ намъ даѭшт С 353.20 2. Като същ. богоносьн м мн τινὲς τῶν ἡμετέρων Хора, които изповядват, носят в себе си Бога лѣпоже стъ  намъ къ хѹлнкомъ вѣрꙑ глаголат. гда прѣпьрѣт хотꙙтъ богоносьнꙑхъ С 404.10 Изч С Гр ϑεολόγος Нвб богоносен книж остар ВА МлБТР ЕтМл РБЕ