Старобългарски речник
богомѫдръ 
богомѫдръ -ꙑ прил Божествено мъдър, притежаващ мъдростта на Бога хе бже нашъ ... даѩ намъ. прѣданемь свомь ... ꙇ глѫбнънааго ꙁмѣ. бгомѫдрꙑмь хѫдожьствомь ѹловль СЕ 63b 11—12 Изч СЕ Калка от гр ϑεόσοφος Нвб богомъдър книж остар ВА МлБТР ЕтМл РБЕ