Старобългарски речник
боговъгодьнъ 
боговъгодьнъ -ꙑ прил Богоугоден боговъгодьнъ съвѣтѹтъ съвѣтъ въ свꙙтꙑ градъ отт С 282.8 Изч С Калка от гр ϑεάρεστος Нвб Срв богоугоден книж ВА Бот МлБТР ЕтМл БТР