Старобългарски речник
богоборьнъ 
богоборьнъ -ꙑ прил Който е насочен против Бога, богохулен  посълавъ того поѹштааше. ово накаꙁанмъ ово ептмѭ. да сꙙ останетъ ѹже къ томѹ. отъ таковꙑѧ богоборънꙑѧ хѹлꙑ С 188.19  обрѣте богоборънꙑѧ ерес потопъ дѹшьнꙑ С 191.10 събъравъ отъвьсѫдѹ стꙑѧ епскѹпꙑ ... съкаꙁа мъ о богоборьнѣ то бѹ ерес обрѣтен С 188.28—29 Изч С Калка от гр ϑεομάχος богоборънъ Нвб богоборен книж МлБТР ЕтМл РБЕ