Старобългарски речник
богатьство 
богатьство ср Богатство, имане како не ѹдобь мѫще богатьство. въ црстве бже въндѫтъ М Мк 10.23 З.Срв. Лк 18.24 М, З, А, СК;Мк 10.24 М З та ѹбо пртьа млост рад реена стъ. ꙗже ... к тѣмъ. же н богатьствомъ н словомъ. н ꙁастѫпомъ н нѣмь нмже на ѹспѣхъ блжьнюѹмѹ бꙑт хотꙙтъ С 375.18 мѣнꙗ л въсхотѣ небрѣгꙑ мѣнꙗ ... богатьства л. же  своѧ ѹенкꙑ до поꙗса обнажвъ С 432.26 Прен.Божествен дар. въ пѫт съвѣдѣнеї твоїхъ насладхъ сѩ. ѣко о вьсемь бгствѣ СП 118.14 въ істінѫ богатъ вълагаліште бо понесе. плъно бжствънаго богатъства К 14b 27 Срв. С453.16—17 М З А СК Е СП К С Р Б Гр πλοῦτος χρήματα κτήματα ϑησαυρός σκῦλον περιουσία τῶν χρημάτων πλουσίως богатъство Нвб богатство ОА ВА НТ АК Бот НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА