Старобългарски речник
бльвотна 
бльвотна -ꙑ ж Повърната храна, бълвоч ꙇже пакꙑ не тожде въꙁвраттъ сѧ. то подобенъ естъ пъсѹ. на своѩ бльвотнꙑ въꙁвращьшю сѧ СЕ 70а 10 Срв. СЕ91а 5—6 Изч СЕ Гр ἔμετος Нвб блъвотина НГер МлБТР ЕтМл бълвотина МлБТР ЕтМл ЕтБАН блювотина ОА НГер ДА Срв бълвоч РБЕ ДА блъвоч диал ДА блювотница диал ДА блювоч диал ДА блюваница диал ДА