Старобългарски речник
бльват сѧ 
бльват сѧ -блюѭ сѧ -блюш сѧ несв Повръщам, бълвам аще кꙿто обѣдъ сѧ блюетъ да тръгѹбтъ к҃ СЕ 103а 10 Изч СЕ Нвб блювам остар диал ВА НТ НГер РБЕ блювам ся ВА бълвам ОА ВА НТ АК ЕтМл БТР АР РБЕ блъвам Дюв