Старобългарски речник
блскъ 
блскъ м Мълния, светкавица моⷧ҇ нⷣ҇а емѹже аще блсꙿкъ ꙁъметъ ꙁракъ СЕ 34а 5 Изч СЕ Нвб Срв бляск ОА ВА Дюв блясък ОА ВА АК Бот МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ