Старобългарски речник
блаꙁна 
блаꙁна -ꙑ ж Измама, заблуда бѣ юда дрѹгꙑн ѹенкъ. рьвьнвꙑ наремъ. да не бѫдетъ тождеменмъ н҄каꙗже (!) блаꙁна отълѫ сего отъ ного С 410.17 беꙁ блаꙁнꙑ ἀνεμπόδιστος Без измама, без препятствие на семь дрѣвѣ крьстьнѣѣмъ рѫцѣ простьръ. по въꙁдѹхѹ парꙙштꙙ слꙑ раꙁгънавъ. беꙁ блаꙁнꙑ намъ на небеса пѫтьшъств ѹготов С 353.11 Изч С Гр πλάνη Нвб блазня̀ ж ВА НГер МлБТР ЕтМл