Старобългарски речник
блажень 
блажень -ꙗ ср Блаженство, благоугодност, святост томѹ же блажень благааго дастъ сꙙ С 544.18 добрѣ рабе благꙑ рее ... вьнд вь радость г свого.  вьсе блажен словомъ онмъ покаꙁавъ С 377.1 тво съвръшень съподобтъ сꙙ блаженьꙗ. ꙁвол҄еньꙗ рад свого благааго С 544.17 сьповѣданю ѹбо же о блаженѣмь аннѣ. вѣно сѫште.  їспльн҄ено вьсего блаженьꙗ. стъ сце С 544.23 Облажаване, възхваляване. ꙁъ ѹстъ младеншть ... съвръшлъ с пѣснь. да любо блажен дѣтьско прмете акꙑ лѣпо. любо л ...  дѣт намъ дадте. мꙑ сь н҄м кѹпьно лкѹмъ С 326.3—4 Изч С Гр μακαριότης ὁσιότης блажен Нвб Срв блаженство