Старобългарски речник
блаженьство 
блаженьство ср Блаженство нтоже отъ вьсего того тъьно стъ. блаженъства праведънꙑхъ С 87.30 Изч С Гр μακαριότης блаженъство Нвб блаженство ОА ВА АК Бот МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА