Старобългарски речник
благонень 
благонень -ꙗ ср Укрепване, уреждане, благоустрояване (о) ѹстроен въселенъстѣмъ благонен стꙑмъ црквамъ.  о съвъкѹпен въсѣмъ Е 21б 13 Изч Е Калка от гр εὐστάϑεια благонене Нвб Срв благочиние остар МлБТР РРОДД РБЕ