Старобългарски речник
благость 
благость - ж 1. Благост, милост, доброта обльцѣте сѧ ... въ ѫтробѫ щедротъ.  благостъ.  съмѣренѫ мѫдростъ ї кротостъ Е 22а 15 благъ ес тꙑ гі. ї благостьѭ твоеѭ наѹ мѩ оправъданемъ твоімъ СП 118.68 ꙇ нꙑ же достонꙑ съподоб. бже твое благост СЕ 99b 13 господь же нашъ ... ꙁа многѫѭ благость. прокаженъѩ оштааше С 480.20 2. Благо, добро, благоденствие да дасі пщѫ імъ въ благо врѣмѩ ... їсплънѩтъ сѩ благості СП 103.28 посѣт насъ спньемъ твоїмъ. вдѣті въ благості ꙁбъранꙑхъ твоіхъ СП 105.5 Е СП СЕ ТФ С Гр χρηστότης ἀγαϑότης ἀγαϑωσύνη χάρις ἔλεος благостъ Нвб благост остар ВА АК Дюв НГер МлБТР БТР РБЕ ДА