Старобългарски речник
благословл҄ень 
благословл҄ень -ꙗ ср 1. Благословение, благословия, благославяне тако да съндетъ блгвене твое. на главѫ раба твоего СЕ 9а 15 блгв сего. вꙿсѣмь блвенемь дховьнꙑмь СЕ 81b 13 ст водѫ сѭ. ꙇ сътвор ѭ бꙑт ... блгвенью ꙇстоьнкъ СЕ 6b 18 моⷧ҇ блаⷢ҇вене домѹ  храмѹ СЕ 14b 9 блⷢ҇словене трапеꙁѣ СЕ 17а 23 тꙑ бо ... съхран прѣподобьнааго ноꙗ. въꙁвꙑш же благословьнмъ сттелꙗ мелхседека С 232.12—13 2. Благодеяние, милостиня вьꙁьмъ же ншт ві ꙁлатцъ отде ... трет въ тъ жде д҄ьнь прде ... глагол҄ꙙ. помлѹ мꙙ рабе бога вꙑшьнꙗго. даждъ м дрѹго благословьн ꙗко много погѹбхъ С 120.19—20 благословл҄ен въꙁѧт [прѩт] εὐλογέομαι, λαμβάνω εὐλογίαν Получа благословия  тако благословьн вьꙁъмъша. отъхождааста радѹѭшта сꙙ С 205.23 беꙁ благословл҄еньꙗ ἀνευλόγητος Без благословия отвръꙁъ старьцъ глагола ѹенкѹ. тебе ѹбо благословьѭ. а тъ беꙁ благословьнꙗ стъ С 298.24—25 Е СП СЕ С Калка от гр εὐλογία Превежда и гр. τὸ εὐλογεῖσϑαι, τὸ εὐλογῆσαι, εὐμένεια благословьн благословене Нвб благословение книж остар ОА ВА НГер АК МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ Срв благословия Дюв МлБТР РБЕ благослов ДА Благослов ЛИ Благослова ЛИ СтИл,РЛФИ