Старобългарски речник
благословешень 
благословешень -ꙗ ср Благословение, благословия  благословешень  полѹень цѣл҄енью прꙙшꙙ С 568.5—6  ѹмꙑвъ мѹ ноꙁѣ ... молꙗаше прꙙстт сꙙ благословешенхъ ѧже (!) бъ посъла С 524.11 Изч С Калка от гр εὐλογία Нвб Срв благословение книж остар ОА ВА НГер АК АР РБЕ благословка ж диал благословня ж диал НГер РБЕ ДА