Старобългарски речник
благословествень 
благословествень -ꙗ ср Благословение, благословия неповіненъ рѫкама  ьсть сръдъцемъ ... съ пріметъ благословественъе отъ гѣ СП 23.5 въ ѫдоль плаевьнѫѭ въ мѣсто еже положі. їбо блственіѣ дастъ ꙁаконодаѩ СП 83.7 ѣко тѹ ꙁаповѣдѣ гѣ блствене. жвотъ до вѣка СП 132.3 блствене гне на васъ СП 128.8 нѣстъ нꙿсоже тѣлесьна кѹпт. нъ вьсе дѹховьно ... мольбꙑ отѧ. благословестеⷡнꙗ ере С 493.18 Изч СП С Гр εὐλογία благословествен благословественъе Нвб Срв благословение остар благословяване остар ОА ВА РБЕ