Старобългарски речник
благородьнъ 
благородьнъ -ꙑ прил Благороден, от добър род ѣко не мноꙃї (...) (м)ѫдр по пл(ъ)т не мноꙃ благород(...) Е 17а 11 Изч Е Калка от гр εὐγενής Нвб благороден ОА ВА АК Бот МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА благородний остар ВА Срв Благородна ЛИ Благородка ЛИ СтИл,РЛФИ