Старобългарски речник
благокорен҄ьнъ 
благокорен҄ьнъ -ꙑ прил Който е от добър произход, благороден благокоренньмъ радованꙑмъ. въсеѩ ꙁемⷧѩ горьі сонъскꙑ ребра сѣверова. градъ црѣ велікааго СП 47.3 Изч СП Калка от гр εὔριζος благокореннь Нвб Срв благ и корен ОА ВА МлБТР ЕтМл РБЕ