Старобългарски речник
благоꙁволт 
благоꙁволт -благоꙁволѭ -благоꙁволш св Благоволя, проявя милост, добра воля към някого сь естъ снъ мо въꙁлюбленꙑ о немьже благоꙁволхъ. того послѹшате М Мт 17.5 Срв. СЕ3b 1 се отрокъ мо егоже ꙁволхъ. вьꙁл҄юбл҄енꙑ мо. на н҄ьже благоꙁвол дша моѣ М Мт 12.18 З А СК не бо сѧ малое стадо ѣ(ѣ)ко благоꙁвол отцъ вашъ дат вамъ цсрстве М Лк 12.32 З А СК нъ десніца твоѣ  мꙑшьца твоѣ просвѣщенье лца твоего. ѣко благоꙁвол в ніхъ СП 43.4 ї по сіхъ ѹстѣхъ благоꙁволѩтъ СП 48.14 благоꙁвольнъ бꙑт εὐδοκιμέω Почитан, уважаван съм нъ пон҄еже надѣаше сꙙ вьꙁꙙт ѹ тѣхъ.  не въ годъ просшꙙ. цѣ  нтоже онѣхъ дѣвцъ ловѣколюбвѣ. бѣшꙙ же того рад пае благоꙁвольн бꙑшꙙ С 373.3—4 Изч М З А СК СП СЕ С Калка от гр εὐδοκέω Нвб благоизволя книж остар ВА МлБТР ЕтМл РБЕ РРОДД благоизво̀лен ЕтМл