Старобългарски речник
благодѣꙗт 
благодѣꙗт -благодѣѭ -благодѣш несв Правя добро някому поѭ гю благодѣавъшюмѹ мнѣ СП 12.6 вьꙁовѫ къ бѹ ... благодѣавъшюмѹ мнѣ СП 56.3 Прич. сег. деят. като същ. благодѣѭще м мн οἱ εὐεργετούμενοι Правещите добро кꙿто ѹбо понѹд ждовъ ... ръпътат на ба л протвт сꙙ мѡус. а  не благодѣт мѣт благодѣѭштмъ С 127.10—11 СП С Калка от гр εὐεργετέω Превежда и гр. εὐαρεστέω благодѣат Нвб благодѐя МлБТР ЕтМл