Старобългарски речник
благодѣть 
благодѣть - ж 1. Благодат ꙁлѣ сѩ благодѣть ѹстънахъ твоіхъ СП 44.3  така словеса да ꙁностъ. да дастъ благодѣть слꙑшꙙштїмъ С 497.22 боже ... въꙁведъ пастѹха овьа га нашего сѹ хса. дарьствовꙑї на многꙑ  раꙁльнꙑ благодѣт С 179.15—16 Милост, благодеяние, благосклонност. ѣко ꙁаконъ мосѣомь данъ бъⷭ҇і благодѣть. ꙇ стна ꙇс хмь бꙑстъ З Йо 1.17А да прїмемъ млстъ ї благодѣтъ обрѧштемъ въ благоврѣменънѫ помощъ Е 10а 2 дꙿнесь бо. благодѣть стааго дха. прходѧщ осѧⷳ҇етъ дѹновенемь водꙑ СЕ 1b 16—17 ї ꙁабꙑшѩ блаꙗгодѣть его. ї юдеса его СП 77.11 достоно. ѣко вꙿсѧ праꙁдьнкꙑ творт. всѭ благодѣть премꙑ СЕ 31а 24 відѣхъ ѹкоріꙁнънꙑмь вѣньцемь. благодѣть свьтѧщтѭ сѧ К 11а 36 помолхъ сꙙ о н҄е.  аꙿб гнеѭ благодѣтѭ нестъ дхъ отде оть н҄еѧ С 525.22 съдѣствѹѭште же молмъ не въ тъште прѧт благодѣт бжѧ вамъ ЗЛ Ia 17 да прдетъ на мѧ стаѣ его благодѣⷮ҇. вашм мⷧ҇вам Р II 1.30 2. Добродетел потъшта сꙙ съ вьскоѭ тврьдостѭ съпаст. на въꙁгражден  ѹспѣхъ ... потаѭштмъ. ꙗкоже  мѣмъ подражател҄емъ таковъѩ о хѣ благодѣт С 272.1 еднъ же ... васо менемь. свѣтелъ сꙑ благодѣтѭ  стнънꙑ хвъ вонъ ... рее С 62.27 3. Благодарност, признателност да въставъ рѫкоѭ твоеѭ крѣпъкоѭ. послѹжтъ т. съ вꙿсѣкоѭ благодѣтѭ твоеѭ хвалѧ съ нам стое мѧ твое оца  сна  стааго дха СЕ 24b 20 благодѣть сповѣдаѭ богѹ момѹ С 254.9—10 же мамъ ꙁдрешт не на благодѣт ꙁьрꙙ глагол҄ѫ. нъ ꙗкоже стъ стна С 71.9 благодѣть въꙁдаꙗт καταγεραίρω Славя, прославям о н҄хъже славт  велат не блажꙙтъ. о н҄хъже пѣт  благодѣть въꙁдаꙗт. кѹдꙙтъ  богосварнц бꙑваѭтъ С 339.11 благодѣть творт εὐαρεστέω Благодаря дажд емѹ вѣдѣт. благодѣат въ пѣне ... ꙇ благодѣть творт СЕ 95а 14 не благодѣт мѣт ἀχαριστέω Неблагодарен съм, проявявам неблагодарност кꙿто ѹбо понѹд ждовъ жрът велфегорѹ. л ꙗст жрътвꙑ мрътвꙑмъ ... а  не благодѣт мѣт благодѣѭштмъ С 127.10 З А СК Е СП СЕ К С ЗЛ Р Х Калка от гр εὐεργεσία Превежда и гр. χάρις, χάρισμα, εὐχαριστία, ἀγαϑότης, χαρά, ἀρετή, τὸ ἅγιον ὄνομα, δύναμις благодѣтъ Нвб Срв благодат ОА ВА Бот МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ