Старобългарски речник
благодарьствь 
благодарьствь -ꙗ ср Благодарност того рад слово нꙑ стъ богъ далъ ... не бо на хвалѫ намъ слово  на благодарьств тъьѭ трѣбѣ. нъ  на ѹен ѹспѣшено  на ѹтѣшен С 379.8 Благодарствие, благодарствена молитва. сѣдоста оба ꙗст хлѣбъ. по вькѹшенї же ма  по съконьан благодарьствꙗ пакꙑ сѣдоста С 524.20 Изч С Калка от гр εὐχαριστία благодарьств Нвб Срв благодарство книж остар ВА МлБТР ЕтМл