Старобългарски речник
благодарьствьнъ 
благодарьствьнъ -ꙑ прил Благодарствен, изпълнен с благодарност благодарьствьнꙑѧ пѣсн въсълааше богѹ С 292.30—293.1 тѣлесъно бо богатъство съ трѹдомъ ... обрѣтатъ сꙙ ... а же къ богѹ богатъство. скоро стъ  благодарьствьно ѹдобь обрѣтамо С 160.9 Изч С Калка от гр εὐχαριστήριος Нвб благодарствен ОА ВА МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ