Старобългарски речник
благодарьствт 
благодарьствт -благодарьщвлѭ -благодарьствш св несв 1. Благодаря, изразявам благодарност д вь вьсь.  дѣлаѧ жв благодарьствꙙ бога С 169.26—27  благодарьств ꙁвѣствъшааго мѹ бога С 300.26  благодарьствста га ба С 276.22  вдѣвъ старць лѣтораслъ благодарьствѣаше бога съ слъꙁам С 300.21 2. Правя добро на някого, върша благодеяние обьходꙙ градꙑ  вьс. благодарьствꙙ вьсꙙ ѹтомьнꙑѧ дꙗволомъ С 11.9 С Калка от гр εὐχαριστέω Превежда и гр. τὴν εὐχαριστίαν ἀποπέμπω, εὐεργετέω, εὐαρεστέω Нвб Срв благодарствен ОА МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР РБЕ