Старобългарски речник
благодарень 
благодарень -ꙗ ср Благодарност, благодарение г ... тебѣ славѫ  благодарен въꙁдамъ С 342.23 да не подражмъ ждовьска ѫродьства. нъ дѣтьскѹ поꙁавдмъ благодареню С 340.21 пѣсньм  хвалам. благодаренꙗ въꙁдадмъ мѹ С 319.26—27 Изч С Калка от гр εὐχαριστία благодарен Нвб благодарение книж остар ОА ВА НТ Бот НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ благодарене ВА Дюв