Старобългарски речник
благовѣствоват 
благовѣствоват -благовѣствѹѭ -благовѣствѹш несв 1. Съобщавам блага, добра вест се бо благовѣствѹѭ вамь радость вельѭ З Лк 2.10 СК анћлъ марі матері хвѣ рожъство его благовѣствова К 14а 5 Срв. С451.19 нъ  пръв вьсѣмъ пастѹс хрстосов ѹенц благовѣствовашꙙ. хрстосово ꙁ мрьтвꙑхъ порожден С 452.3 2. Възвестявам  тъ прохождааше сквоꙁѣ градꙑ.  вьс. проповѣдаѩ  благовѣствѹѩ цсрстве бже М Лк 8.1 З отъ тол цсрстве бже благовѣствѹѹтъ сѧ М Лк 16.16 З мрътв въстанѭтъ. ншт баговѣствѹѭтъ М Лк 7.22 З благовѣствоват сѧ М З А СК К С Калка от гр εὐαγγελίζομαι Нвб благовествувам книж остар ВА МлБТР ЕтМл РБЕ