Старобългарски речник
благовол҄ено 
благовол҄ено нареч Благосклонно премъ въꙁможьно прношене въдовцѧ. благоволено СЕ 13b 10 Изч СЕ Гр εὐαρέστως Нвб благоволно остар книж РБЕ Срв благоволително МлБТР РБЕ