Старобългарски речник
бсьръ 
бсьръ м Бисер подобъно естъ цсрстве нбское лвкѹ кѹпъцѹ. ꙇщѫщѫ добръ бсьръ М Мт 13.45 З А СК ꙇ богатъ. ѣко бесцѣннаго бісъра досто (..) (..) істъ пріѩт К 14b 24—25 Срв. С453.14 да не акꙑ снѣгъ сꙗѭштааго сꙙ бсъра прмѫтъ С 385.18 беꙁ ѹма нꙑ сѣете вдꙙште бсърꙑ цръкъвънꙑѧ отъ свн попъранꙑ С 134.24 М З А СК К С Гр μαργαρίτης μάργαρον От прабълг *büsrä, срв. араб, busra бсъръ бсеръ бсръ Нвб бѝсер ОА ВА НТ АК Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ ДА бисѐр РРОДД ДА Срв Бисер МИ Бисерци МИ СНМБ Бисер ЛИ Бисера ЛИ Бисерка ЛИ СтИл,РЛФИ