Старобългарски речник
бещѧдь 
бещѧдь -ꙗ ср Бездетство, безплодие прен въꙁдаахѫ м ꙁьлаа въꙁ добраа.  бещѩде дш мое СП 34.12 Изч СП Калка от гр ἀτεκνία бещѩде Нвб Срв безчадие остар ВА НГер РБЕ безчедие МлБТр, ЕтМл