Старобългарски речник
бесѣмен 
бесѣмен нареч Без плътска връзка отъ ба. нашего рад спенѣ. пльтѭ обложвъ свое бжство вь дѣвѣ прѣстѣ. стꙑмь дхомь бесѣмен ꙁаѧтъ сѧ СЕ 67а 19 Изч СЕ Нвб Срв безсеменен ЕтМл РБЕ