Старобългарски речник
бесцѣньнъ 
бесцѣньнъ -ꙑ прил Много скъп, скъпоценен, безценен не посрам насъ ... даѭщхъ въ мѧ твое. дарꙑ бецѣнънꙑѩ СЕ 44а 14 ѣко бесцѣннаго бісъра досто(..) (..) істъ пріѩт К 14b 24 Срв. С453.14 Изч СЕ К С Калка от гр ἀτίμητος бецѣнънъ бецѣннъ Нвб безценен ОА ВА Бот Дюв МлБТР ЕтМл АР РБЕ ДА безценний остар НГер Срв безцен ВА НТ МлБТР АР Безцена ЛИ Безценка ЛИ Бестена ЛИ СтИл, РЛФИ бесцѐнен ДА ДА