Старобългарски речник
бестьлѣньнъ 
бестьлѣньнъ -ꙑ прил Нетленен, непреходен даждь  мьнѣ господі банѫ бестьлѣньнѫѭ С 235.10 Изч С Калка от гр τῆς ἀφϑαρσίας Нвб безтленен МлБТР ЕтМл РБЕ