Старобългарски речник
бестѹдьнѣ 
бестѹдьнѣ нареч Безсрамно, нахално бѣсꙿ ... бестѹднѣ вьꙁрааше на раба бжꙗ С 554.12—13 Изч С Нвб Срв безстидно книж остар ВА МлБТР ЕтМл РБЕ