Старобългарски речник
бестѹдьнъ 
бестѹдьнъ -ꙑ прил 1. Който няма чувство за срам, безсрамен ѹбо сѧ бѣж ... вꙿсѣкъ демонъ нестꙑ ... отънѭдѣже аще деш. ꙇл самъ ес вельꙁѣолъ ... л мѧтежемъ творець. бестѹденъ. рьвьнвъ. неѹстроенъ СЕ 54а 21 тѹ ꙇюда ... бестѹдънꙑ съвѣтъ творѣаше. съ беꙁѹмнꙑмі фарꙑсѣі К 7b 27 Развратен, порочен. дꙗволъ ... вьлѣꙁъ бо въ дного отъ самаранъ ... прꙁвавъше бестѹднѫ женѫ  блѫднѫ С 515.1—2 2. Непристоен, срамен, позорен тѹне прде хе ... понеже бестѹдънаѣ дръꙁость събꙑстъ сѧ К 5b 17 іюда ... къ архіерѣомъ рее. ъто хоштете м датꙇ  аꙁъ вамъ прѣдамъ і ... ѡ дръꙁость бестѹдъна К 4а 19 ѡ юдо тѹне прде хс. ꙁа вьсь мръ пролꙗт кръвь своѭ. о н҄ѫже тꙑ сьвѣштаваш сꙙ  мѣнѫ творш бестѹдье. то бо стъ бестѹдѣнь мѣнꙑ сеѧ С 415.16 бестѹдꙿна же лца ваша глагол҄ѧшта на ба неправьдѫ С 74.24 млѹ лколюбвꙑ г ...  не погѹб мене бестѹдънꙑхꙿ мохъ рад дѣлъ С 528.9 тоже н ꙗвѣ го облааше прѣдъ вьсѣм да не бестѹдьнѣша го сътвортъ С 412.22 СЕ К С Калка от гр ἀναιδής Превежда и гр. ἀ᾿ναίσχυντος, αἴσχιστος, ἄνοιος, κακός бестѹденъ бестѹдънъ бестѹднъ Нвб Срв безстиден остар книж ВА МлБТР ЕтМл РБЕ РРОДД безстидний остар ВА