Старобългарски речник
бестрасть 
бестрасть -ꙗ ср Отсъствие на страдание, спокойствие прѣхвалмъ же обьщене. еже ес далъ намъ .. ꙇ нꙁъходѧще еже сътвор. къ страстемъ нашмъ. ꙇ вьꙁвед нꙑ съ собоѭ. на свое бестрасте СЕ 65а 20 мрьтвьць мрьтвьцемь враъ. ꙗꙁвенꙑ многоболѣꙁнънꙑмъ ловѣкомъ. сѫпротвъно ѧꙁ бꙑл. нъ дололѣ наше бестраст льстш ѡ ловѣе С 436.30 Изч СЕ С Калка от гр ἀπάϑεια Превежда и гр. ἄδεια бестрасте бестраст Нвб безстрастие книж ОА ВА МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ