Старобългарски речник
бесрамь 
бесрамь -ꙗ ср Безсрамие, нахалство, дързост вдш л сьѭ женѫ ... ꙗже неꙁъвана прде къ намъ ... ꙗже въ лѣпо врѣмꙙ. жꙁньно покаꙁа бесрам С 394.23—24 бесрамь сътворт ἀναισχυντέω Извършвам безсрамие, действам безсрамно вдш л сьѭ женѫ ... ꙗже неꙁъвана прде къ намъ. ꙗже прьво бесрам сътвор С 394.22 Изч С Калка от гр ἀναισχυντία Превежда и гр. ἀναίδεια бесрам Нвб безсрамие ОА ВА АК МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ