Старобългарски речник
бесправьдьнъ 
бесправьдьнъ -ꙑ прил Несправедлив, който погазва правдата, справедливостта не вьндошꙙ вь тьмнцѫ. да не оскврьнꙙтъ сꙙ ... ѡ велкааго беꙁаконꙗ. ѹбо бесправьдьнꙑ творꙙтъ.  вь тьмнцѫ вьнт отъмештѫтъ сꙙ С 432.6 Изч С Гр [τῆς] ἀδικίας Нвб безправеден ВА РБЕ безсправедний остар ВА