Старобългарски речник
беспеальнъ 
беспеальнъ -ꙑ прил Който не е свързан със скръб, печал  бесꙿпеально  бескрꙿбьно жт жвꙑ. ꙗкоже въ прстаншт  въ отш сѣдꙙ С 492.16 Който няма неприятности, спокоен. рьцѣте ѣко ѹенц его нощѭ прішедъше. ѹкрадошѧ  намъ сьпѧштемъ ...  вꙑ бес пеал҄нъ сътворм А Мт 28.14 Изч А С Калка от гр ἀμέριμνος Превежда и гр. ἀπράγμων бес пеалꙿнъ Нвб безпечален ОА ВА МлБТР ЕтМл РБЕ безпечалний остар НГер