Старобългарски речник
беслъньнъ 
беслъньнъ -ꙑ прил Мрачен, тъмен, в който не приниква слънчев лъч ꙁвест окованꙑѧ отъ вѣка съпꙙштꙙѧ.  ꙗко ѹбо врата  бесльньнаꙗ адова жлшта ... бож посѣштен.  свѣтъло пршъств го постже С 464.7 Изч С Гр ἀνήλιος Нвб безслънчев ОА