Старобългарски речник
беꙁъѹвьствьнъ 
беꙁъѹвьствьнъ -ꙑ прил Безчувствен вꙑ же кѹмромъ беꙁъѹвьствьномъ. жърѫште прѣдъ народомъ. не срамьꙗте сꙙ С 116. 5—6 Изч С Калка от гр ἀναίσϑητος Нвб безчувствен ОА ВА Бот МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ Срв безчувственен остар ВА