Старобългарски речник
беꙁѧдьнъ 
беꙁѧдьнъ -ꙑ прил 1. Бездетен  пръвꙑ поемъ женѫ ѹмрѣтъ бе(д)штѧдень М Лк 20.29 З ꙇ тъ ѹмьрѣтъ бештѧдьнъ М Лк 20.30 аште ... тъ бештѧдьнъ бѫдетъ да поꙇметъ братръ его женѫ З Лк 20.28 2. Като същ. беꙁѧдьнаꙗ ж ед ἡ μὴ καρποφοροῦσα Бездетна жена не отде л неплодънꙑ недѫгъ ... не нꙑнꙗ л стъ класъ творꙙшт не род беꙁꙙдънаꙗ С 249.16 Изч М З С Калка от гр ἄτεκνος бещѧдьнъ бѧштьдьнъ беꙁꙙдънъ Нвб Срв безчаден остар диал ВА МлБТР РБЕ безчадний остар НГер безчъдник м бешчъдница ж ДА