Старобългарски речник
беꙁродьнъ 
*беꙁродьнъ -ꙑ прил Който не е от знатен, познат род (е)ꙁродън(...) Е 17а 15 Изч Е Калка от гр ἀγενής беꙁродънъ Нвб безроден ОА ВА НТ МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ безродний остар НГер ДА Срв безродка ж ДА