Старобългарски речник
беꙁоковат 
беꙁоковат -беꙁокѹѭ -беꙁокѹш несв Проявявам безочие, безсрамен съм он же прѣбꙑваахѫ беꙁокѹѭште. невѣрьствїмъ.  глаголаахѫ не маш напꙿсат внꙑ бгѹ нашемꙋ С 32.26 Изч С Гр ἀναισχυντέω Нвб Срв безоча се МлБТР ЕтМл безок ’безочлив безсрамен’ прил ДА