Старобългарски речник
беꙁмлъвьствь 
беꙁмлъвьствь -ꙗ ср Безмълвие, мълчание тѣмже аште съ беꙁмльвьствмъ въ слѣдъ хса деш. нꙑнꙗ вдш гда мѫтелꙗ съвꙙꙁа. кде же главѫ го въстъе С 462.26 Изч С Гр ἡσυχία беꙁмльвьств Нвб безмлъвствие ЕтМл безмолствие остар ВА