Старобългарски речник
беꙁмлоствъ 
беꙁмлоствъ -ꙑ прил Безмилостен, немилостив отъ дрѹжнꙑ отътръгъше. лютꙑѧ  беꙁмлоствꙑѧ слѹгꙑ дꙗволовꙑ ... ьстьнѫѭ го главѫ отъсѣкошꙙ С 64.3—4 Изч С Гр ἀπηνής Нвб безмилостив МлБТР ЕтМл НГер Срв безмилостиво нареч безмилостен ОА НГер ЕтМл РБЕ